Prompt engineering

Správně se zeptat aneb „na blbou otázku jen blbá odpověď“. Toto je podstata služby s názvem Prompt engineering.

Je to proces vytváření nebo optimalizace návrhu zadání, která se používají k interakci s modely strojového učení, jako je GPT-4 nebo Midjourney. Tento proces zahrnuje vytvoření formulace zadání, které co nejlépe odpovídá úkolu nebo účelu, který chceme řešit.

Prompt může být textový dotaz (popis problému), instrukce (jak to řešit) nebo vzorový vstup (příklad postupu).

Správným navržením zadání lze tak docílit mnohem lepších výsledků než při obecném dotazu. Generativní umělá inteligence musí pochopit, co se po ní žádá. Prompt je tedy způsob, jak předat modelu zadání v určitém kontextu, na základě kterého generuje odpověď.

Prompt engineering znamená:

  • analýzu potřeb firmy, oddělení nebo jednotlivých pracovníků
  • zhodnocení efektivního využití nástrojů generativní umělé inteligence (porovnáním se stávajícím stavem)
  • volbu správného nástroje (texty, obrázky, videa, pluginy)
  • volbu strategie a taktiky
  • samotnou tvorbu zadání (promptů)

Pro zvýšení efektivity doporučuji také školení pracovníků pro práci s nástroji generativní umělé inteligence.