Kurz Umělá inteligence v praxi

Kód kurzu: 142 024 017 474

Vstupte do světa umělé inteligence s naším špičkovým kurzem!

Tento kurz umělé inteligence je ideální pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v této dynamické oblasti. Naučíte se, jak efektivně využívat AI nástroje pro automatizaci a zlepšení každodenních úkolů, získáte důkladný přehled o nejnovějších technologiích a trendech, a osvojíte si praktické dovednosti pro využití AI v různých odvětvích a činnostech. Vše se Vám bude hodit jak v pracovním, tak osobním životě.

Získejte strategickou výhodu a připravte se na budoucnost s naším odborně vedeným a prakticky orientovaným kurzem!

Lektor: Ing. Viktor Janouch, PhD.
 • člen České asociace umělé inteligence
 • certifikovaný absolvent kurzu AI společnosti DeepLearning.AI
Cena
Typ účastníkaCena v Kč bez DPHCena v Kč s DPHHradí účastník
Individuální13.595,-16.450,- Kč2.961,- Kč*
Firemní13.595,-16.450,- Kčplná cena**
* Individuální účastník
 
Účastník platí pouze 18% s ceny s DPH, tj. 2.961,- Kč. Pokud absolvuje minimálně 80% kurzu, bude mu navíc od nás vráceno 50% částky. Zaplatíte tedy pouze 1.480,- Kč za 20 hodinový kurz!
 
Tato výhodná cena je možná díky dotačnímu programu na podporu zlepšení digitálních dovedností a kompetencí, který spravuje Úřad práce. Pro objednání účasti na kurzu se proto zaregistrujte na webu Úřadu práce a přihlaste se (nemusíte být uchazeč o zaměstnání, tento kurz může absolvovat kdokoliv).
 
** Firemní účastník
 
Účast na kurzu může zaplatit za své zaměstnance také firma. Platí se plná cena, ale vše si můžete dát do nákladů. Sleva pro firemní účastníky je přesto možná, a to již od 2 účastníků z jedné firmy. Pro objednání využijte formulář zde nebo pošlete e-mail.

Termín 1

 • 18.9. – 9:00 – 14:00
 • 19.9. – 9:00 – 14:00
 • 26.9. – 9:00 – 14:00
 • 27.9. – 9:00 – 14:00

Uzávěrka: 17.8.2024

Termín 2
 • 26.11. – 9:00 – 14:00
 • 27.11. – 9:00 – 14:00
 • 3.12. – 9:00 – 14:00
 • 5.12. – 9:00 – 14:00

Uzávěrka: 25.10.2024

Materiální zabezpečení, podmínky a certifikát
 • Účastník obdrží studijní materiály v elektronické podobě (PowerPoint prezentace, manuál v pdf).
 • Pro absolvování webináře je nutný přístup na internet přes PC nebo tablet (mobil není vhodný), kamera a mikrofon.
 • Kurz bude probíhat na platformě Google Meet (odkaz obdržíte před zahájením kurzu).
 • Po absolvování nejméně 80% času kurzu (připojení bude sledováno) vystavíme certifikát (kurz však není rekvalifikační) a vrátíme 50% vložné částky (platí pouze pro individuální účastníky).

Detailní obsah kurzu (rozliknout)
  Modul 1: Úvod do umělé inteligence
 • Co je a co není AI
 • Historie a vývoj AI
 • Základní principy a pojmy
 • Etické otázky a společenské dopady AI
  Modul 2: Práce s textem a komunikace s AI
 • Přehled dostupných AI nástrojů (bezplatné a placené)
 • ChatGPT: možnosti, funkce, rozdíly mezi verzemi
 • Tvorba efektivních promptů
 • Jak vytvářet vlastní modely ChatGPT
 • Další textové nástroje (Copilot, Gemini)
  Modul 3: Práce s nástroji pro tvorbu obrázků a videa
 • Obrázkové nástroje (Dall-E, Midjourney)
 • Video nástroje (HeyGen, Rask.ai, Runway, InVideo)
 • Vytváření grafiky pomocí stylů
 • Tvorba videa, práce s hlasem, dabing
  Modul 4: Další aplikace AI
 • Aplikace AI v různých odvětvích (marketing, průmysl, zdravotnictví)
 • Tvorba prezentací (Synthesia, Gamma)
 • Modely GPT (CustomGPT.ai)
 • Tvorba audia (Suno)

Jaké budu mít uplatnění (rozliknout)
  Vývoj AI nástrojů a aplikací
 • Tvorba a implementace vlastních modelů ChatGPT
 • Vývoj a správa AI nástrojů pro zpracování textu, obrázků a videa
  Marketing a komunikace
 • Využití AI pro tvorbu marketingových kampaní a obsahových strategií
 • Automatizace komunikace a zákaznické podpory
  Průmyslové aplikace
 • Integrace AI do výrobních procesů a průmyslových řešení
 • Zlepšení efektivity a automatizace v různých odvětvích průmyslu
  Zdravotnictví
 • Aplikace AI pro diagnostiku, analýzu zdravotních dat a personalizovanou medicínu
 • Vývoj nástrojů pro správu a analýzu zdravotnických informací
  Tvorba multimédií
 • Vytváření grafiky a videí pomocí AI nástrojů
 • Tvorba dabingu a audia pro multimediální projekty
  Vzdělávání a školení
 • Vývoj vzdělávacích platforem a obsahů s využitím AI
 • Školení a konzultace v oblasti AI pro firmy a organizace

Jaké výhody v osobním životě mě kurz přinese (rozliknout)
  Zlepšení produktivity a efektivity
 • Schopnost automatizovat rutinní úkoly pomocí AI nástrojů
 • Využití AI pro organizaci času, plánování a osobní asistenci
  Zlepšení komunikačních dovedností
 • Efektivní používání AI pro zlepšení psané a verbální komunikace
 • Schopnost tvořit přesvědčivé a kvalitní texty s pomocí AI
  Rozvoj kreativních schopností
 • Možnost vytvářet umělecká díla, grafiku a videa pomocí AI nástrojů
 • Zlepšení dovedností v oblasti digitálního designu a multimédií
  Lepší rozhodování
 • Použití AI pro analýzu dat a získání cenných informací pro osobní rozhodování
 • Schopnost kriticky hodnotit a interpretovat data z různých zdrojů
  Osobní rozvoj a učení
 • Neustálé učení se novým technologiím a aplikacím AI
 • Zvýšení adaptability a flexibility při učení nových dovedností
  Finanční úspory
 • Efektivnější správa osobních financí s pomocí AI nástrojů
 • Možnost vytvářet kvalitní obsah a multimédia bez nutnosti najímat drahé služby
  Posílení kariérních příležitostí
 • Zvýšení atraktivity na pracovním trhu díky pokročilým znalostem a dovednostem v oblasti AI
 • Schopnost aplikovat naučené dovednosti na různá pracovní místa a projekty
  Osobní rádce
 • AI pomáhá jako osobní rádce, například jako kuchař, učitel, lékař, řemeslník a v mnoha dalších oblastech