Contact

Viktor Janouch, Ph.D.

Na Okrouhliku 1554, CZ-500 02 Hradec Kralove

E-mail: janouch@janouchnet.com